Disszertáció

Disszertáció eredmények


Általános információk

 • A Nemzeti Oktatási Minisztérium (MEN) előírásainak értelmében (288/2004, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel) a Zeneművészet az audiovizuális kultúrában mesterképzésen folytatott tanulmányok disszertációval kerülnek lezárásra.

Időpontok

Disszertáció bemutatása és vitája: 2017. szeptember 20., 9 óra, Bartók terem


Vizsgadíjak 

 • Nyári időszak: 300 RON;
 • Őszi időszak: 600 RON;
 • Korábban végzett hallgatók esetén: 900 RON.

Iratkozás

 • A mesterképzés záróvizsgájára kizárólag azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik maradéktalanul eleget tettek az elvégzett szak tanmenetében foglalt kötelezettségeiknek.
 • A záróvizsgára való iratkozás a fenti időszakban történik a hallgatóknak a dékánhoz intézett írásbeli kérése alapján, melyhez csatolni kell a dolgozat egy nyomtatott és fűzött, illetve egy elektronikus példányát (CD lemezen, PDF formátumban), valamint a dolgozatvezető írásos véleményezését, melynek tartalmaznia kell a dolgozat értékelését, illetve a javasolt jegyet.
 • A záróvizsgára való beiratkozáshoz a hallgatóknak fel kell mutatniuk egy a PKE „Colloquia” Nyelvközpontja, vagy valamely más szakintézmény (pl. British Council, Institut Français, Goethe‑Institut vagy egyéb, a „Colloquia” Nyelvközpont által elismert intézmények) által kiállított nyelvvizsga igazolást.

Iratkozáshoz szükséges dokumentumok


Jegyadás és az eredmények megállapítása

 • A disszertációt a bizottság annak nyilvános bemutatását és megvitatását követően értékeli a dolgozatvezető javaslatának figyelembe vételével.
 • A bizottság tagjai 1-től 10-ig terjedő egész számú osztályzatokat adhatnak.
 • A végső jegyet a bizottság tagjai által javasolt értékelések számtani középarányosa határozza meg, két tizedessel, kerekítés nélkül.
 • A disszertáció sikerességéhez legalább hatos (6) átlagra van szükség.
 • A mesterképzés záróvizsgájának végső eredményei, a lezajlást követő legkésőbb 48 órán belül nyilvánossá válnak a Kar hirdetőjén, valamint az egyetem honlapján.

A disszertációval kapcsolatos formai követelmények

Államvizsga bizottság:
 

Elnök: dr. Lászlóffy Zsolt docens

Tagok: dr. Boros-Konrád Erzsébet docens

            dr. Hausmann Alice adjunktus

Titkár: dr. Kristófi János-Zsigmond docens

Póttag: dr. Csákány Csilla adjunktus

Fellebbezési bizottság:
 

Elnök: dr. Fodor Attila docens

Tagok: dr. Kovács Gábor adjunktus

            dr. Horváth Bálint adjunktus

Titkár: dr. Lászlóffy Réka adjunktus