Bemutatás

Általános információk

 • Mesterképzés (MA) területe: zene;
 • Szakirány: Zeneművészet az audiovizuális kultúrában;
 • Tanulmányok időtartama: 2 év, 4 szemeszter;
 • Képzés formája: nappali;
 • Képzés nyelve: magyar;
 • Minősítés: akkreditáltmegtekintés

A képzésről

 • a Zenepedagógia alapképzésre épülve elmélyíti annak ismeretanyagát (karvezetés, zenetörténet), másrészt kiegészíti azt korszerű témakörökkel (világzene, populáris zene, színház- és filmzene) és egy interdiszciplináris szemléletmóddal (zeneszociológia, zene a médiakultúrában);
 • a tanmenet nagy hangsúlyt fektet a megszerzett ismeretek és készségek gyakorlati alkalmazására (kulturális menedzsment, elektronikus és experimentális zene, hangtechnika, számítógépes kottagrafika), a zenei elemzésre (zeneesztétikai elemzések, stilisztika), illetve a kutatásra (zenetudományi módszertan és gyakorlat).

Előfeltételek

 • a magiszteri képzésre jelentkezőknek egyetemi alapképzésben (3 vagy 4 éves) szerzett diplomával (BA) kell rendelkezniük, szakosodástól függetlenül;
 • az elvégzett alapszak jellege nem feltétele a jelentkezésnek.

További lehetőségek

 • szakkörök, előadások, workshopok, szakmai kirándulások és táborok;
 • (1 vagy 2 féléves) Erasmus-részképzések neves külföldi partnerintézményekben (pl. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen);
 • angol nyelven zajló nemzetközi Erasmus Intenzív program. Partnerek: Nyíregyházi Főiskola (Magyarország), Presovi Egyetem (Eperjes, Szlovákia);
 • alkotói, előadói és kutatói projektekben való részvétel, jelentős ösztöndíjakkal, a Janus Pannonius szakkollégium keretén belül;
 • külföldi szakmai gyakorlatok Európai Uniós támogatással.

Elhelyezkedés

 • zenei előadó;
 • hantechnikus;
 • kulturális szervező;
 • zenei rendező, zenei szerkesztő TV-ben, rádióban;
 • számítógépes kottagrafikus;
 • színházzenei, filmzenei referens stb.

Tájékoztató anyagok

A Zeneművészeti Tanszék szórólapja