Disszertáció

Általános információk

 • A Nemzeti Oktatási Minisztérium (MEN) előírásainak értelmében (288/2004, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel) a Zeneművészet az audiovizuális kultúrában mesterképzésen folytatott tanulmányok disszertációval kerülnek lezárásra.

Időpontok

 • Disszertáció dolgozat leadási határideje: 2019. június 14.
 • Beiratkozás a záróvizsgára: 2019. június 21.
 • Disszertáció bemutatása és vitája: 2019. jűnius 27., 15 óra, Bartók terem. 

Vizsgadíjak 

 • Nyári időszak: 300 RON;
 • Őszi időszak: 600 RON;
 • Korábban végzett hallgatók esetén: 900 RON.

Iratkozás

 • A mesterképzés záróvizsgájára kizárólag azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik maradéktalanul eleget tettek az elvégzett szak tanmenetében foglalt kötelezettségeiknek.
 • A záróvizsgára való iratkozás a fenti időszakban történik a hallgatóknak a dékánhoz intézett írásbeli kérése alapján, melyhez csatolni kell a dolgozat egy nyomtatott és fűzött, illetve egy elektronikus példányát (CD lemezen, PDF formátumban), valamint a dolgozatvezető írásos véleményezését, melynek tartalmaznia kell a dolgozat értékelését, illetve a javasolt jegyet.
 • A záróvizsgára való beiratkozáshoz a hallgatóknak fel kell mutatniuk egy a PKE „Colloquia” Nyelvközpontja, vagy valamely más szakintézmény (pl. British Council, Institut Français, Goethe‑Institut vagy egyéb, a „Colloquia” Nyelvközpont által elismert intézmények) által kiállított nyelvvizsga igazolást.

Iratkozáshoz szükséges dokumentumok


Jegyadás és az eredmények megállapítása

 • A disszertációt a bizottság annak nyilvános bemutatását és megvitatását követően értékeli a dolgozatvezető javaslatának figyelembe vételével.
 • A bizottság tagjai 1-től 10-ig terjedő egész számú osztályzatokat adhatnak.
 • A végső jegyet a bizottság tagjai által javasolt értékelések számtani középarányosa határozza meg, két tizedessel, kerekítés nélkül.
 • A disszertáció sikerességéhez legalább hatos (6) jegyre van szükség.
 • A mesterképzés záróvizsgájának végső eredményei, a lezajlást követő legkésőbb 48 órán belül nyilvánossá válnak a Kar hirdetőjén, valamint az egyetem honlapján.

A disszertációval kapcsolatos formai követelmények

 • A disszertáció terjedelme elméleti dolgozatok esetében minimum 50 oldal (könyvészet és mellékletek nélkül). Gyakorlati projektek (alkotói, előadói munkák, empirikus kutatások, esettanulmányok) esetében az írott szöveg minimális terjedelme 30 oldal, melyekhez mellékelni kell azok dokumentációját (partitúrák, felvételek, egyéb dokumentumok).

Disszertáció bizottság:

 


Zene-ma-disszertáció-borító.docx

Zene-ma-disszertáció-útmutató-2019.pdf

Zeneművészet-disszertáció-szabályzat-2018-2019.pdf