Disszertáció

Általános információk

 • A Nemzeti Oktatási Minisztérium (MEN) előírásainak értelmében (288/2004, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel) a Zeneművészet a jelenkorban mesterképzésen folytatott tanulmányok egy disszertáció bemutatásával és megvédésével kerülnek lezárásra.

Időpontok

 • Disszertáció bemutatása és védése: 2023. június 28, 17 óra.

Vizsgadíjak 

 • 1. alkalom: 300 RON
 • 2. alkalom: 600 RON
 • 3. alkalom: 900 RON

Iratkozás feltételei

 • A mesterképzés záróvizsgájára kizárólag azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik maradéktalanul eleget tettek az elvégzett szak tanmenetében foglalt kötelezettségeiknek.
 • A záróvizsgára való beiratkozáshoz a hallgatóknak fel kell mutatniuk egy a Partiumi Nyelvközpont vagy valamely más szakintézmény (pl. British Council, Institut Français, Goethe‑Institut vagy egyéb, a Partiumi Nyelvközpont által elismert intézmények) által kiállított nyelvvizsga igazolást.

Iratkozáshoz szükséges dokumentumok

 1. Beiratkozási kérvény
 2. Születési bizonyítvány hitelesített másolata
 3. Házassági bizonyítvány vagy a névváltozást igazoló irat (adott esetben), hitelesített másolatban
 4. Nyelvi kompetenciát igazoló tanúsítvány egy nemzetközileg elterjedt nyelvből
 5. A záróvizsga díjának megfizetését igazoló nyugta (adott esetben)
 6. Nyilatkozat a hallgató munkaerő-piaci helyzetéről
 7. Alumni nyilatkozat (opcionális)
 8. Disszertáció-dolgozat egy nyomtatott példányban és pdf-formátumban
 9. A témavezető jóváhagyó nyilatkozata, melynek tartalmaznia kell a javasolt jegyet is
 10. A dolgozat eredetiségére vonatkozó szerzői nyilatkozat
 11. A plágiumellenőrzést igazoló jelentés

Jegyadás és az eredmények megállapítása

 • A vizsga osztályozása 1-től 10-ig terjedő egész jegyekkel történik. A végső jegyet a bizottság tagjai által javasolt értékelések számtani középarányosa határozza meg, két tizedessel, kerekítés nélkül.
 • A disszertáció sikerességéhez legalább hatos (6) osztályzatra van szükség.
 • A disszertáció dolgozatot a PKE szabályzatainak és eljárásainak megfelelően kizárólag a vizsgabizottság pontozza.
 • A bizottság tagjai figyelembe vehetik a témavezető/ értékelő tanár(ok) javaslatait.
 • A mesterképzés záróvizsgájának végső eredményei, a lezajlást követő legkésőbb 48 órán belül nyilvánossá válnak az egyetem honlapján.

Záróvizsga-bizottság

 • Elnök: dr. Lászlóffy Zsolt-Géza docens
 • Tagok: dr. Kristófi János-Zsigmond egyetemi tanár

           dr. Csákány Csilla adjunktus

 • Titkár: dr. Fodor Attila docens
 • Póttag: dr. Kovács Gábor adjunktus

Kapcsolódó dokumentumok