Felvételi

  • Képzés típusa: Zeneművészet az audiovizuális kultúrában akkreditált mesterképzés,

2 év, nappali tagozaton, magyar nyelven;

  • Helyek száma: 7 tandíjmentes, 13 tandíjas.

Időpontok

Beiratkozás: 2019. július 15-25.

Felvételi vizsga: 2019. július 26.

Anyakönyvezés: 2019. július 29 - 31.


A felvételi vizsga tartalma

  • a felvételi interjú formájában zajlik, magyar nyelven, két részben:

- interjú a jelentkező motivációs levele és előre megadott könyvészet alapján, mely a hallgató szakmai és általános műveltségét hivatott felmérni;

- egy kutatási terv felvázolása és bemutatása.

A felvételi jegy összetétele

Zeneművészet az audióvizuális

Részletes felvételi tájékoztató


Könyvészet

    *** Médium, hang, esztétika. Zeneiség a medialitás korában (szerk. Batta Barnabás), Univ Kiadó, Szeged, 2009.
    Ignáz Ádám, Gépek zenéje. Adalékok az elektronikus zene előtörténetéhez (1900-1930) - elméletek, kompozíciók, hangszerek (22-40. o.)
     Karl H. Wörner, A zene története, Tankönyv és kézikönyv egy kötetben, Vivace kiadó, Budapest, 2007. A XX. századi zene (533-544. o.)
     Adorno, Th. W., A művészet és a művészetek, Helikon, Budapest, 1998. Fétisjelleg a zenében és a zenei hallgatás regressziója (280-305. o.), A zenével kapcsolatos magatartás típusai (306-322. o.)
     Carl Dahlhaus-Hans Heinrich Eggebrecht, Mi a zene?, Osiris, Budapest, 2004. III. Jó zene-rossz zene (57-72. o.), IV. Régi zene-új zene (73-88. o.)

NB. A felvételi interjú könyvészete az alábbi linken letölthető

Felvételi anyag.pdf


Iratkozás


Szabályzatok

Zene felvételi szabályzat.pdf


További információk

  • e-mail: mt@partium.ro, pkezene@partium.ro
  • vezetékes telefon: 0259-418252 (104-es mellék)
  • mobil: (0040)753083468