Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 

2021. március 12. és 2021. április 23. között.

Információk és jelentkezés

https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek

kreativitas@partium.ro

Letöltések

Krea2021 plakat


Versenyszabályzat


A pályázat adatai

 • A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat a kreatív (zenei és/vagy képzőművészeti) önkifejezésre

 • A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban): „A fák azért fontosak, hogy az ember megmentse a lelkét” (J. Beuys 100)

 • A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny

 • A pályázat kiírója és szervezője: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Művészeti Tanszék

Pályázható kategóriák

1. Vizuális kategória

 • kísérleti grafika
 • alkalmazott grafika
 • fotó

2. Audiovizuális kategória

 • mozgó grafika
 • animáció
 • videó
 • videoklip
 • improvizáció és alternatív művészet

3. Zene kategória

Bármilyen zenei alkotás vagy előadás stílustól, műfajtól függetlenül.

A verseny platformja: a PKE Művészeti Tanszékének Facebook oldala (https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek)

A pályázat ütemterve

2021. március 12. – alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, Facebook szavazás elindítása

2021. április 23. – pályázatok beküldésének vége

2021. április 27. – Facebook szavazás lezárása

2021. április 30. – nyilvános eredményhirdetés és a díjak átadása

Díjazás

1. A Partiumi Egyetem Alapítvány Közönségdíja: a legtöbb szavazatban (like) részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül. Értéke: 1000 RON

2. Szakmai díjak:

 • kategória I. díj: 1000 RON
 • kategória II. díj: 500 RON

3. A Pro Universitate Partium Alapítvány különdíja: legfeljebb kettő ítélhető oda. Értéke: 100 EUR

4. Különdíj: valamennyi kategóriában odaítélhető

5. Dicséret: valamennyi kategóriában odaítélhető

A díjak átadására a verseny zárórendezvényén kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetemen, 2021. április 30-án (amennyiben a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi).

A zsűri összetétele

Vizuális és audiovizuális kategória:

 • dr. Balázs Zoltán adjunktus – zsűrielnök
 • dr. Kányádi Iréne adjunktus
 • dr. Bartha Sándor adjunktus

Zene kategória:

 • Molnár Levente operaénekes – zsűrielnök
 • Bocskor Loránt színész, kulturális menedzser
 • dr. Fodor Attila docens

Pályázási feltételek

1. A versenyre romániai és határon túli középiskolás hallgatók jelentkezhetnek, függetlenül az intézmény profiljától.

2. A pályázók egyéni vagy csoportos művészeti projekteket nyújthatnak be, kategóriánként egyet.

3. Amennyiben a jelentkezők egy kategóriába több munkát küldenek be, a szervezők az elsőt veszik figyelembe a beérkezés sorrendjében (egyszerre történő beérkezés esetén a zsűri javaslatot tehet a pályázónak a megmérettetésbe bekerülő alkotás kiválasztására).

4. Minden pályamunka esetén kötelező feltüntetni az alkotó (alkotók), valamint az elkészítésben résztvevő személyek nevét és feladatkörét.[1]

5. Vizuális és audiovizuális kategóriákban a projekteknek illeszkedniük kell a verseny kiírója által meghirdetett témakörbe (lásd: pályázat témája).[2]

6. A pályázóknak nyilatkozniuk kell a jelentkezési űrlapon arról, hogy a beküldött projekt:

 • saját alkotómunka eredménye;
 • kizárólag a meghirdetett versenyre készült;
 • utólagosan felhasználható a szervező intézmény promóciós tevékenységeiben.

A jelen pontban rögzített első két feltétel megszegése maga után vonja a pályázatból való kizárást.


[1] Például operatőr, vágó, zeneszerző, hangmérnök stb.

[2] Részletes útmutatás a jelen szabályzat utolsó fejezetében található.

Adatvédelem

1. A jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy a pályázati űrlapban feltüntetett személyes adataikat (név, életkor, személyi igazolványszám, e-mail cím, telefonszám) a szervezők felhasználhatják a díjátadóig, kizárólag azonosítás és a velük való kapcsolattartás céljából.

2. A pályázók személyes adatait a szervezők kizárólag a kreativitas@partium.ro Google fiókban tárolják, az adatgyűjtés kizárólag a versenyzők és díjazottak azonosítását szolgálja, a verseny lezárulását követően pedig törlésre kerülnek.

3. A szervezők, a hatályos GDPR jogszabályok értelmében a jelentkezők személyes adatait, elérhetőségeit bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat nem adják ki.

4. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá adatainak kezeléséhez a jelen fejezetben foglalt feltételek mellett, a szervezők az űrlap beérkezésekor törlik azokat. Ez esetben pályamunkája felkerülhet a verseny platformjára, díjazásban azonban nem részesülhet.

A pályamunkák formátuma

1. A pályamunkákat kizárólag digitális formátumban lehet benyújtani (kép- és/vagy hangformátumok).

2. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. kézi technikával készített grafika, akusztikus hangszeren való játék stb.) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés, hang- és/vagy videorögzítés).

3. A felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobileszközök).

4. Indokolt esetben a szervezők kérhetik egy munka digitális rögzítésének megismétlését.

5. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a PKE Művészeti Tanszékének honlapján, valamint Facebook oldalán feltüntetett elérhetőségeken (e-mail címen, telefonszámokon) a verseny teljes időtartama alatt.

A pályázatok benyújtása

1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el a kreativitas@partium.ro címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak.

2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot[1], az alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki).

 • név
 • életkor
 • személyi igazolványszám
 • elérhetőség (e-mail, telefonszám)
 • az oktatási intézmény pontos adatai (név, cím), melyben a hallgató tanul
 • pályamunka címe
 • nevezési kategória
 • hitelességi, jogi és adatvédelmi nyilatkozat

3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni.

4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben értesülnek a döntésről.

5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel.


[1] Jelentkezési űrlap (az aláírás kivételével elektronikusan is kitölthető)

A szavazás részletei

1. A pályamunkákra 2021. március 12. és 2021. április 27. között lehet szavazatokat leadni Facebook like formájában.[1]

2. A 2021. április 23-ig a beérkezett és előzsűrizett munkák folyamatosan kerülnek feltöltésre.

3. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott szavazatok mennyisége a szakmai díjak odaítélését nem befolyásolja.


[1] A szervezők fenntartják a jogot, hogy a szavazás menetét ellenőrizzék és sportszerűtlen eljárás esetén felülvizsgálják az eredményeket.

A díjak átvétele és az alkotások bemutatása

1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében, kizárólag személyesen vehetik át a díjaikat[1] a Partiumi Keresztény Egyetemen, a verseny zárórendezvényén.

2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek.

3. Az átadóünnepségen (amennyiben a járványügyi helyzet ez lehetővé teszi) interaktív kiállítás nyílik a díjazott, illetve a zsűri által javasolt alkotásokból.


[1] A pénzbeli jutalmak (közönségdíj, kategória I, II. helyezés, a Pro Universitate Partium Alapítvány különdíjai), valamint az egyéb juttatással járó különdíjak kizárólag a díjátadó napján, a verseny zárórendezvényén, személyesen vehetők át. A díjak átvételének jogvesztő határideje a díjátadó esemény vége. Utólagos igénylést semmilyen indoklás alapján nem áll módunkban teljesíteni, az oklevelek kivételével egyetlen díjat sem utalunk vagy postázunk, kivéve, ha az eredményhirdetés idején fennáll az országos szükségállapot.

A pályamunkákra vonatkozó technikai, formai feltételek

A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban)

„A fák azért fontosak, hogy az ember megmentse a lelkét” (J. Beuys)

Mivel az idén ünnepeljük Joseph Beuys születésének 100 éves évfordulóját, az idei tantárgyverseny tematikája „A fák azért fontosak, hogy az ember megmentse a lelkét”, Beuys‑tól származó mottó köré csoportosul.

Napjainkban egyre érezhetőbbek a környezetszennyezés, ökológiai problémák hatásai, amelyek egyre inkább belopakodnak napjainkba, életünk részeivé válnak.

A német származású Joseph Beuys az 1982-es VII. kasseli Documenta alkalmából 1982-1987 között 7000 tölgyfát ültetett. Beuys úgy vélekedett, hogy „…a természet megőrzésével és a természet erőforrásaival karöltve kell szorgalmazni a társadalom jelenlegi formájának ökológiai formába való átalakítását.” Az 1978-es „Felhívás az alternatívára” című manifesztuma a gazdasági, politikai és ökológiai katasztrófa felé sodródó teljes Európához szól.

Jelen felhívásunkban olyan munkákat várunk, amelyek reflektálnak a művész, művészet és természet viszonyára és arra, hogy a művész hogyan tud az emberek tudatát megváltoztató alkotásokat hozni létre. Mert hiszen Beuys szavait idézve: „Az egyetlen forradalmi erő az ember kreativitás ereje” – az egyetlen forradalmi erő a művészet, mivelhogy a művészi kreativitás az egyetlen potenciál. „A kibővített fogalom értelmében vett művészet az utolsó esély, mely megmaradt nekünk.”

Kategóriák leírása

Vizuális kategória

1. Kísérleti grafika

 • Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, vagy egyedi művészi grafikák
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

2. Alkalmazott grafika

 • Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát műfajban
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon választott szlogennel
 • Méret: kizárólag 70x50 cm
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

3. Fotó

 • Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér fényképek
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

Audiovizuális kategória

 • Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.)

Zene kategória

 • Időtartam: legfeljebb 10 perc
 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.), alkotások esetén lehet hangzó formátum is (wav, flac, mp3)
 • A pályázat témájára, műfajára, stílusára vonatkozó megkötés nincs

Értékelési kritériumok

Vizuális és audiovizuális kategóriákban

1. Téma kreatív megközelítése

2. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet, illetve a téma/cím viszonya

3. Hang és kép kreatív viszonya (audiovizuális projektek esetén)

4. Eredetiség

5. Technikai megvalósítás színvonala

Zene kategóriában

1. Kreativitás

2. Zenei kifejezőkészség

3. Hitelesség

4. Karakter, kisugárzás

forrás: mt.partium.ro