Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 

2020. április 20. – május 31. között.

Információk és jelentkezés

https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek

kreativitas@partium.ro

Letöltések

szolidaritas krea 01


Versenyszabályzat


A pályázat adatai

 • A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat a kreatív (zenei és/vagy képzőművészeti) önkifejezésre

 • A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban): szolidaritás

 • A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny

 • A pályázat kiírója és szervezője: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Művészeti Tanszék

Pályázható kategóriák

1. Vizuális kategória

 • kísérleti grafika
 • alkalmazott grafika
 • fotó

2. Audiovizuális kategória

 • mozgó grafika
 • animáció
 • videó
 • videoklip
 • improvizáció és alternatív művészet

3. Zene kategória

Bármilyen zenei alkotás vagy előadás stílustól, műfajtól függetlenül.

A verseny platformja: a PKE Művészeti Tanszékének Facebook oldala (https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek)

A pályázat menetrendje

2020. április 20. – alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, Facebook szavazás elindítása

2020. május 31. – pályázatok beküldésének vége

2020. június 2. – Facebook szavazás lezárása

2020. június 5. – nyilvános eredményhirdetés és a díjak átadása

Díjazás

1. A Partiumi Egyetem Alapítvány Közönségdíja: a legtöbb szavazatban (like) részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül. Értéke: 1000 RON

2. Szakmai díjak:

 • kategória I. díj: 1000 RON
 • kategória II. díj: 500 RON

3. A Pro Universitate Partium Alapítvány különdíja: legfeljebb kettő ítélhető oda. Értéke: 100 EUR

4. Különdíj: valamennyi kategóriában odaítélhető

5. Dicséret: valamennyi kategóriában odaítélhető

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a verseny zárórendezvényén kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetemen, 2020. június 5-én (amennyiben megszűnik az országos szükségállapot).

A zsűri összetétele

Vizuális és audiovizuális kategória:

 • dr. Onucsan Miklós képzőművész professzor – a kategória védnöke, zsűrielnök
 • dr. Kányádi Iréne adjunktus
 • dr. Balázs Zoltán adjunktus

Zene kategória:

 • Molnár Levente operaénekes – a kategória védnöke, zsűrielnök
 • Bocskor Loránt színész, kulturális menedzser
 • dr. Fodor Attila docens

Pályázási feltételek

1. A versenyre romániai és határon túli középiskolás hallgatók jelentkezhetnek, függetlenül az intézmény profiljától.

2. A pályázók egyéni vagy csoportos művészeti projekteket nyújthatnak be, kategóriánként egyet.

3. Amennyiben a jelentkezők egy kategóriába több munkát küldenek be, a szervezők az elsőt veszik figyelembe a beérkezés sorrendjében (egyszerre történő beérkezés esetén a zsűri javaslatot tehet a pályázónak a megmérettetésbe bekerülő alkotás kiválasztására).

4. Minden pályamunka esetén kötelező feltüntetni az alkotó (alkotók), valamint az elkészítésben résztvevő személyek nevét és feladatkörét.[1]

5. Vizuális és audiovizuális kategóriákban a projekteknek illeszkedniük kell a verseny kiírója által meghirdetett témakörbe (lásd: pályázat témája).[2]

6. A pályázóknak nyilatkozniuk kell a jelentkezési űrlapon arról, hogy a beküldött projekt:

 • saját alkotómunka eredménye;
 • kizárólag a meghirdetett versenyre készült;
 • utólagosan felhasználható a szervező intézmény promóciós tevékenységeiben.

A jelen pontban rögzített első két feltétel megszegése maga után vonja a pályázatból való kizárást.


[1] Például operatőr, vágó, zeneszerző, hangmérnök stb.

[2] Részletes útmutatás a jelen szabályzat utolsó fejezetében található.

Adatvédelem

1. A jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy a pályázati űrlapban feltüntetett személyes adataikat (név, életkor, személyi igazolványszám, e-mail cím, telefonszám) a szervezők felhasználhatják a díjátadóig, kizárólag azonosítás és a velük való kapcsolattartás céljából.

2. A pályázók személyes adatait a szervezők kizárólag a kreativitas@partium.ro fiókban tárolják, a verseny lezárulását követően pedig törlik azokat.

3. A szervezők a jelentkezők személyes adatait, elérhetőségeit bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat nem adják ki.

4. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá adatainak kezeléséhez a jelen fejezetben foglalt feltételek mellett, a szervezők az űrlap beérkezésekor törlik azokat. Ez esetben pályamunkája felkerülhet a verseny platformjára, díjazásban azonban nem részesülhet.

A pályamunkák formátuma

1. A pályamunkákat kizárólag digitális formátumban lehet benyújtani (kép- és/vagy hangformátumok).

2. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. kézi technikával készített grafika, akusztikus hangszeren való játék stb.) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés, hang- és/vagy videorögzítés).

3. A felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobileszközök).

4. Indokolt esetben a szervezők kérhetik egy munka digitális rögzítésének megismétlését.

5. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a PKE Művészeti Tanszékének honlapján, valamint Facebook oldalán feltüntetett elérhetőségeken (e-mail címen, telefonszámokon) a verseny teljes időtartama alatt.

A pályázatok benyújtása

1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el a kreativitas@partium.ro címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak.

2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot[1], az alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki).

 • név
 • életkor
 • személyi igazolványszám
 • elérhetőség (e-mail, telefonszám)
 • az oktatási intézmény pontos adatai (név, cím), melyben a hallgató tanul
 • pályamunka címe
 • nevezési kategória
 • hitelességi, jogi és adatvédelmi nyilatkozat

3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni.

4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben értesülnek a döntésről.

5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel.


[1] Pályázati űrlap letöltése

A szavazás részletei

1. A pályamunkákra 2020. április 20. és június 2. között lehet szavazatokat leadni Facebook like formájában.[1]

2. A fenti időszakban beérkezett és előzsűrizett munkák folyamatosan kerülnek feltöltésre.

3. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott szavazatok mennyisége a szakmai díjak odaítélését nem befolyásolja.


[1] A szervezők fenntartják a jogot, hogy a szavazás menetét ellenőrizzék és sportszerűtlen eljárás esetén felülvizsgálják az eredményeket.

A díjak átvétele és az alkotások bemutatása

1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében, kizárólag személyesen vehetik át a díjaikat[1] a Partiumi Keresztény Egyetemen, a verseny zárórendezvényén.

2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek.

3. Az átadóünnepségen interaktív kiállítás nyílik a díjazott, illetve a zsűri által javasolt alkotásokból.


[1] A pénzbeli jutalmak (közönségdíj, kategória I, II. helyezés, a Pro Universitate Partium Alapítvány különdíjai), valamint az egyéb juttatással járó különdíjak kizárólag a díjátadó napján, a verseny zárórendezvényén, személyesen vehetők át. A díjak átvételének jogvesztő határideje a díjátadó esemény vége. Utólagos igénylést semmilyen indoklás alapján nem áll módunkban teljesíteni, az oklevelek kivételével egyetlen díjat sem utalunk vagy postázunk, kivéve, ha az eredményhirdetés idején fennáll az országos szükségállapot

A pályamunkákra vonatkozó technikai, formai feltételek

A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban)

Szolidaritás

A legnehezebb időkben és a legnehezebben élőkkel szemben van szükség leginkább szolidaritásra. A szolidaritás kölcsönös felelőségvállalást jelent. A szolidaritás arról szól, hogy értékeljük a többieket és tiszteljük egyéniségüket. A szolidaritás a felebaráti szeretet egy formája: a közös érdekek, értékek mentén való cselekvés, kiállás egymásért, egymás segítése. A szolidaritás egy közösség tagjai között jön létre és a közösséget erősíti. Szolidárisnak lenni nem könnyű. Túl kell lépnünk egyéni érdekeinken, tennünk kell valamit másokért. Ugyanakkor a szolidaritás erőt ad és bizalmat épít. Lehetünk szolidárisak az elesettekkel, a hátrányos helyzetűekkel, a túlerővel szemben bátran harcolókkal, azokkal, akik ellenállnak a hatalomnak, az elnémítottakkal. Hogy milyen csoport tagjaival vagyunk szolidárisak, hogy cselekvésünkkel ki mellett vagy mi mellett állunk ki, azt mi választjuk meg. Az viszont már nem tőlünk függ, hogy társas lények vagyunk, csakis közösségekben élhetünk, olyanokban, amelyekbe beleszülettünk és olyanokban, amelyeket mi választottunk – így morális kötelességünk szolidárisnak lenni.

A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszéke újabb tantárgyversenyt hirdet SZOLIDARITÁS témával. A tantárgyverseny szervezői kíváncsiak, mit jelent a mostani fiataloknak a szolidaritás, miben látják megvalósulni, hogyan tudnák vizualizálni a közösség ezen összetartó erejét, vagy hangot adni ennek.

Kategóriák leírása

Vizuális kategória

1. Kísérleti grafika

 • Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, vagy egyedi művészi grafikák
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

2. Alkalmazott grafika

 • Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát műfajban
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon választott szlogennel
 • Méret: kizárólag 70x50 cm
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

3. Fotó

 • Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér fényképek
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

Audiovizuális kategória

 • Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.)

Zene kategória

 • Időtartam: legfeljebb 10 perc
 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.), alkotások esetén lehet hangzó formátum is (wav, flac, mp3)
 • A pályázat témájára, műfajára, stílusára vonatkozó megkötés nincs

Értékelési kritériumok

Vizuális és audiovizuális kategóriákban

1. Téma kreatív megközelítése

2. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet, illetve a téma/cím viszonya

3. Hang és kép kreatív viszonya (audiovizuális projektek esetén)

4. Eredetiség

5. Technikai megvalósítás színvonala

Zene kategóriában

1. Kreativitás

2. Zenei kifejezőkészség

3. Hitelesség

4. Karakter, kisugárzás

forrás: mt.partium.ro